Back to Top
sunshine
Untitled Document

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


   สาระการเรียนรู้

1.  โมเดลสี
2.  กำหนดสีโดยใช้พาเนลColor และพาเนลSwatches
3.  เปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้นของออนเจ็กต์ที่เลือก
4.  ปรับไล่โทนสีเกรเดียนท์หรือภาพบิทแมปด้วย Gradient Transform Tool

 มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ
    แบบทดสอบ หน่วยที่ 4    

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   โมเดลสี

เป็นลักษณะพื้นฐานของการมองเห็นสีด้วยสายตาของมนุษย์

 โมเดล HSB       

จะประกอบด้วยลักษณะของสี 3 ลักษณะ คือ

   Hue  เป็นสีของวัตถุที่สะท้อนเข้ามายังตาของเรา ทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุเป็นสีได้ ซึ่งแต่ล่ะสีจะแตกต่างกันตามความยาวของคลื่นแสงที่มากระทบวัตถุและสะท้อนกลับมาที่ตาของเรา Hue ถูกวัดโดยตำแหน่งการแสดงสีบน Standard Color Wheel ซึ่งถูกแทนด้วยองศา คือ 0 ถึง 360 องศา แต่โดยทั่วๆไปแล้ว มักเรียกการแสดงนั้นๆ เป็นชื่อสีเลย เช่น สีแดง ม่วง เหลือง Saturation คือ สัดส่วนของสีเทาที่มีอยู่ในสีนั้น โดยวัดค่าสีเทาในสีหลักเป็นเปอเซนต์ดังนี้คือ จาก 0% ถึง 100% โดยค่า Saturation จะบ่งบอกถึงความเข้มข้นและความจางของสี ถ้าถูกวัดโดยตำแหน่งบน Standard color Wheel ค่า Saturation จะเพิ่มขึ้นจากจุดกลางจนถึงขอบ  Brightness เป็นเรื่องของความสว่างและความมืดของสี ซึ่งถูกกำหนดค่าเป็นเปอร์เซนต์จาก 0% (สีดำ) ถึง 100% (สีขาว) ยิ่งมีเปอร์เซนต์มากจะทำให้สีนั้นสว่างมากขึ้น  โมเดล RGB ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์

โมเดล RGB เกิดจากการรวมกันของสเปกตรัมของ แสงสีแดง(Red), เขียว(Green), น้ำเงิน(Blue) ในสัดส่วนความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดยจุดที่แสงทั้งสามสีรวมกันจะเป็นสีขาว

นิยมเรียกสีแบบนี้ว่า additive แสงสี RGB มักจะถูกใช้สำหรับการส่องแสงทั้งบนจอภาพ ทีวีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างจากสารที่ให้กำหนดแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ทำให้ดูสว่างกว่าความเป็นจริง

 โมเดล CMYK ตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ์

โมเดล CMYK กำเนิดอยู่ในการซึมซับ (absorb) ของหมึกพิมพ์บนกระดาษ โดยมีสีพื้นฐาน คือ สีฟ้า(Cyan) บานเย็น(Magenta) และสีเหลือง(Yellow) เรียกสีทั้ง 3 สีข้างต้นว่า Subtractive Color แต่สี CMYK ก็ไม่สามารถผสมรวมกันให้ได้สีบางสี เช่น สีน้ำตาล จึงต้องมีการเพิ่มสีดำ (blacK) ลงไป ฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้ง 4 สี คือ CMYK สีที่ได้จากการพิมพ์ จึงจะครอบคลุมทุกสี โมเดล Lab ตามมาตรฐานของ CIE

โมเดล Lab เป็นค่าสีกำหนดขึ้นโดย CIE (Commission Internationale d' Eclarirage) ให้เป็นมาตรฐานกลางของการวัดสีทุกรูปแบบครอบคลุมทุกสีใน RGB และ CMYK และใช้ได้กับสีที่เกิดจากอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน และอื่นๆ  ส่วนประกอบของโหมดสีนี้ ได้แก่

L  คือ ค่าความสว่าง
a  คือ ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดง
b  คือ ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีน้ำเงินถึงสีเหลือง

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    กำหนดสีโดยใช้พาเนล Color และพาเนล Swatches

 เลือกผสมสีโดยใช้พาเนล Color

เลือก Window->Color หรือกดคีย์ shift + F9 เปิดพาเนลcolor สำหรับใช้ผสมสีและไล่ตามต้องการ ซึ่งมีรายล่ะเอียดต่าง ๆ ดังนี้เราสามารถเลือกใส่สีได้จากไอคอนสำเร็จรูป ดังนี้

ใส่สีขาวดำให้กับออบเจ๊กต์
เลือกแบบไม่ใส่สีกับเส้นหรือพื้นรูปตามต้องการ
สลับการใส่สีระหว่างเส้นกับพื้นรูป

กำหนดความโปร่ง/ทึบของสีได้ในช่อง Alpha (100% หมายถึง สีทึบที่สุด และ 0% คือให้สีโปร่งใสที่สุด ไม่เห็นสีเลย ) รายละเอียดการใช้สีแบบต่าง ๆ

ใน color Mixer เราเลือกแบบของสีที่ใช้ได้  ตั้งแต่สีปกติ (Solid) สีแบบเกรเดียนท์ซึ่งมีให้เลือกสองแบบ คือแบบไล่โทนสีเป็นแนวเส้นตรง (Linear) หรือแบบไล่โทนสีเป็นวงกลม (Radial) และการใช้ภาพมา "เท" เป็นสีพื้นของรูป (Bitmap) แต่ถ้าไม่ต้องการใส่สีเลยก็เลือก None ตัวอย่างดังรูปสำหรับสร้างสีแบบ linear,radial,bitmap จะปรากฏตัวเลือก overflow ขึ้นมา เพื่อให้ปรับลักษณะไล่สีในรูปแบบต่าง ๆNormal  กำหนดให้ไล่สีตามปกติหรือตามรูปแบบเดิมของสีแบบเกรเดียนท์ที่เราเลือก
Mirror  ไล่สีแบบสะท้อน   เหมือนมีการสะท้อนกัลบจากกระจกเงา
Repeat  ไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จากส่วนเข้มไปส่วนอ่อน

เลือกสีจากหน้าต่าง Swatches

พาเนล Swatches จะแสดงจานสีให้เราเลือก StrokeColor และ Fill Color ได้อย่างสะดวก ซึ่งง่ายกว่าการคลิกเลือกจากทูลบอกซ์  เพราะเราสั่งให้แสดงพาเนลนี้ไว้ตลอด
โดยเลือกคำสั่ง Window->Swatchesในเมนูของหน้าต่าง Swatches ยังมีคำสั่งเพิ่มเติม ดังนี้ Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    เปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้นของออนเจ็กต์ที่เลือก

ในหน่วย “การวาดภาพและลงสี” ได้กล่าวถึงการกำหนดสี Stroke Color และ Fill Color ก่อนวาดรูปโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆในแฟลชในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนสีเส้นขอบและสีพื้นของออบเจ็กต์ที่วาดแล้ว  โดยการเลือกเครื่องมือ Selection tool จากนั้นเลือกสีไหม่จาก Stroke Color หรือ Fill Color

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ปรับไล่โทนสีเกรเดียนท์หรือภาพบิตแมปด้วย Gradient Transform Tool

       หลังจากที่ได้มีการใช้สีเกรเดียนท์มาเทในพื้นที่ของภาพแล้ว เราสามารถใช้เครื่องมือ Gradient Transform Tool ปรับแต่งการไล่โทนหรือรายละเอียด ภาพ บิทแมปที่แสดงได้โดยการเลือก Gradient Transform Tool ที่ทูลบอกซ์ จากนั้นเลือกลิกบริเวณภาพที่มีการเติมสีเกรเดียนท์ไว้ จะปรากฏเส้นปรับแต่งการไล่โทนสีเกรเดียนท์ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้   ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนวเส้นตรง (Linear)

       ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนวเส้นตรงโดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งที่มีจุดปรับแต่งได้ 3 จุด ดังนี้


ย้ายจุดไล่โทนสี  คลิกลากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี  คลิกลากจุดปรับขนาดแนวโทนสีเพื่อขยาย/ลดการไล่โทนสี
หมุนแนวการไล่โทนสี  คลิกจุดหมุนแนวโทนสีและหมุนไปในทิศที่ต้องการได้

    ปรับการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนววงกลม (Radial)

ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีการไล่โทนสีเกรเดียนท์แนววงกลม โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่งเป็นวงกลมที่มีจุดปรับแต่งได้ 5 จุด ดังนี้
ย้ายจุดศูนย์กลางไล่โทนสี  คลิกลากจุดไล่โทนสีที่อยู่ตรงกลางภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ปรับขนาดแนวการไล่โทนสี  คลิกลากจุดปรับขนาดแนวโทนสีเพื่อขยาย/ลดการไล่โทนสีเป็นวงรี
ปรับรัศมีแนวโทนสี    คลิกลากจุดขยายหรือลดเป็นวงกลม
 หมุนแนวการไล่โทนสี    คลิกลากจุดหมุนแนวโทนสีไปในทิศที่ต้องการ
 ปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไล่โทนสี    คลิกลากจุดปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปทิศที่ต้องการ

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    ปรับพื้นที่ภาพที่เป็นบิตแมป (Bitmap)

       ใช้สำหรับออบเจ็กต์ที่มีพื้นที่เป็นภาพบิทแมป โดยเมื่อคลิกที่บริเวณภาพบิทแมปที่ถูกเทเป็นพื้นภาพจะปรากฏเส้นปรับแต่ง 7 จุด ดังนี้

  ย้ายตำแหน่งรูป คลิกลากจุดย้ายตำแหน่งภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  ปรับความกว้าง คลิกลากจุดปรับความกว้างภาพ
  ปรับความสูง คลิกลากจุดปรับความสูงภาพ
  ปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิม คลิกลากจุดปรับขนาดภาพตามสัดส่วนเดิมตรงมุมซ้ายล่าง
  บิดภาพในแนวตั้ง คลิกลากปุ่มกลมด้านขวา
  บิดภาพในแนวนอน คลิกลากปุ่มด้านซ้าย
  ปรับหมุนภาพ คลิกลากจุดหมุนขวาบนไปในทิศที่ต้องการ

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player