Back to Top
sunshine
Untitled Document

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


  สาระการเรียนรู้

1.  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพับลิชชิ้นงานได้
2.  สามารถพับลิชชิ้นงานเป็นไฟล์ แฟลชมูฟวี่(flash movie)ได้
3.  สามารถพับลิชชิ้นงานเป็นไฟล์ HTML ได้มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ
   แบบทดสอบ หน่วยที่ 16Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไปเผยแพร่

     หลังจากที่สร้างงานเสร็จแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำงานของเราไปเผยแพร่ โดยการแปลงชิ้นงานจากไฟล์ fle มาเป็นไฟล์ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ซึ่ง flash สามารถจะแปลงไฟล์หรือที่เราเรียกว่าพับลิช(publish)งานของเราออกมาได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราต้องการนำไปใช้ เราสามารถเข้าไปพับลิชชิ้นงานของเราได้โดยเลือกคำสั่ง File->Publish Settings..

 
      โดยปกติ โปรแกรม flash  จะตั้งรูปแบบไฟล์มาตรฐานของการพับลิชไว้ 2 รูปแบบคือไฟล์ flash (.swf)สำหรับแสดงผลโดยโปรแกรม flash Player (แต่จะต้องมีติดตั้งอยู่ในเครื่องจึงจะเปิดได้)และไฟล์HTML(html)สำหรับแสดงผลด้วยบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บไซด์ เช่น  Internet Explorer เป็นต้น และในช่องFile เราสามารถเปลี่ยนชื่อให้กับชิ้นงานได้ตามต้องการด้วยเช่นกัน จากนั้นเมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วให้กดปุ่ม Publish เพื่อสั่งพับลิชชิ้นงาน

 

        สำหรับหน่วยนี้ เราจะกล่าวถึงการปรับแต่งรายละเอียดการพับลิชไฟล์ในรูปแบบที่ใช้กันบ่อยก่อน ซึ่งได้แก่ การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่และการพบลิชเป็นไฟล์ HTML


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่

การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่จะมีนามสกุลเป็นSWFซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของไฟล์ได้หลายอย่างโดยคลิกเลือกflash(SWF)ในแท็บ Formats แล้วคลิกแท็บ flashเพื่อแก้ไขรายละเอียด นอกจากนั้นเรายังสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นนำไฟล์ของเราไปแก้ไข หรือทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งรายละเอียดต่างๆมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Player

              ใหกำหนดเวอร์ชั่นของแฟลชมูวี่ที่เราสร้าง ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ Version1 ถึง 9 โดยถ้าเครื่องของผู้ใช้มีเวอร์ชั่นต่ำกว่าก็จะไม่สามารถเปิดคุณลักษณะบางอย่างของแฟลชมูฟวี่ที่เราตั้งไว้สูงกว่าได้ และเวอร์ชั่นมาตรฐานที่โปรแกรมตั้งไว้คือ flash Player9

  Script

              กำหนดรูปแบบการเขียนสคริปต์ให้เหมาะสมกับงาน มี 3 เวอร์ชั่น คือ เวอร์ชั่น1,2และ3

  Image and Sounds

              กำหนดคุณภาพของภาพและเสียง

  JPEG Quality

              เป็นการกำหนดคุณภาพของภาพ JPEG ที่อยู่ในงานของเรา ค่ายิ่งสูงภาพยิ่งชัด แต่ขนาดจะใหญ่ตามไปด้วย

  Audio event

              เป็นการกำหนดรูปแบบของไฟล์เสียง ซึ่งมีผลกับคุณภาพเสียง เมื่อคลิกที่ Set… จะปรากฏหน้าต่าง SoundSettingsเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณภาพเสียง

 
          Overide SoundSettingsกำหนดให้ทุกเสียงใน flashใช้วิธีการตั้งค่าในรูปแบบเดียวกันหมด (คือค่าที่กำหนดในหน้าต่าง SoundSettings)
          Export device Soundกำหนดคุณภาพเสียงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ (ใช้สำหรับชิ้นงานที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา)

  SWFSettings

              กำหนดลักษณะของไฟล์ SWF

         Compress movieกำหนดให้บีบอัดไฟล์ด้วย ปกติ flash จะตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้ให้อยู่แล้ว
         Include hidden layersให้exportเลเยอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ด้วย
         Include XMP Metadataให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของชิ้นงานลงในไฟล์ด้วย โดยคลิกที่ปุ่ม File Info… เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับบันทึกข้อมูล
         Export  SWFกรณีชิ้นงานมีคอมโพเน้นท์(เฉพาะ ActionScript 3.0) ให้  exportไฟล์คอมโพเน้นท์(SWC)ด้วย

  Advanced

              กำหนดค่าระดับสูง

  Trace and debug

              เป็นการตั้งค่าเพื่อทดสอบค่าและแก้ไขมี 4 อย่าง

         Generate size report สั่งให้สร้างเท็กซ์ไฟล์ที่ชื่อเดียวกับไฟล์แฟลชมูฟวี่ขึ้นมา(พร้อมกับการพับลิชในโฟลเดอร์เดียวกัน)ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของไฟล์งานแฟลชมูฟวี่ของเราว่ามีกี่เฟรมและมีขนาดเท่าไร
        Protect from import ป้องกันไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดงานของเราไปเปิดในโปรแกรม flash
        Omit trace actions  สั่งให้ข้าม Trace Action เพื่อไม่ให้แสดงหน้าต่าง Output เมื่อมีการผิดพลาดในการแสดงสคริปต์
        Permit debugging ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขแฟลชมูฟวี่ของเราได้

  Password

             กำหนดรหัสผ่านที่ใช้เข้ามาแก้ไขแฟลชมูฟวี่ โดยจะทำงานเมื่อเราคลิกเลือก Permit Debugging

  Local playback security

             กำหนดค่าความปลอดภัยของไฟล์ SWF  ในเครื่องของเรา
         Access local file oniy(ค่าเริ่มต้น)ไฟล์SWFในเครื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง  ด้วยกันได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ SWFอื่นในอินเทอร์เน็ตได้
         Accessnetwork oniyไฟล์SWFในเครื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบเครือข่ายได้เท่านั้น(ในที่นี้คืออินเทอร์เน็ต)แต่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่อง

  Hardware Acceleration

              กำหนดงการทำงานการเร่งความเร็วกราฟิก(เฉพาะActionScript 3.0)

        None ไม่ใช้
        Level1-Directโดยตรง
        Level 2-GPU เร่งการทำงานด้วยการ์ดจอ

  Script time limit

              จำกัดเวลาในการรัน ActionScript  ถ้าเกินจากเวลาที่ตั้งไว้ จะเกิด Error

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การพับลิชเป็นไฟล์ HTML

           การแปลงงานเป็นหน้าเว็บเพจจะพับลิชออกมาได้ 3สกุลคือ( .htm), ( .swf) และ( .js)โดยทั้งหมดจะทำงานร่วมกันและให้ผลเหมือนการทำงานบน flashหมายความว่าเราจะได้ไฟล์ 3ไฟล์นี้ คือไฟล์นามสกุล( .htm), ( .swf) และ( .js)ซึ่งต้องใช้ทั้ง 3 ไฟล์นี้ในการอัพโหลดขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์จึงจะใช้ได้ การแปลงงานเป็นไฟล์นามสกุล ( .htm) มีรายละเอียดในการตั้งค่า ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Template

เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับไฟล์ HTMLที่เราสร้าง ซึ่งเราสามารถที่จะดูความหมายได้ด้วยการคลิกปุ่ม  Infoเพื่อดูรายละเอียดในการกำหนดลักษณะของเทมเพลต

  Detect Flash Version

กำหนดให้ไฟล์ HTMLมีโค้ดJavaScriptสำหรับตรวจสอบว่าบราวเซอร์มี flash Player ตามที่กำหนดด้านล่างติดตั้งอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะแสดงลิงค์ให้ไปดาวน์โหลด

  Dimensions

เป็นการกำหนดความกว้างความสูงของแฟลชมูฟวี่ที่เราจะแสดงโดยอ้างอิงจากหน่วยวัด ดังนี้

       Match Movieกำหนดให้มีขนาดความกว้างความสูงเท่ากับมูฟวี่ที่เราสร้าง
       Pixelsกำหนดความกว้างความสูงโดยมีหน่วยเป็นพิกเซล
       Percentกำหนดขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับขนาดของหน้าต่างบราวเซอร์

  Playback

เป็นตัวกำกับค่าต่างๆในการแสดงผล ซึ่งมีOBJECT  และ  EMBEDเป็นตัวเก็บค่า

       Paused at start กำหนดไม่ให้แสดงแฟลชมูฟวี่จนกว่าจะมีการคลิกเมาส์ในแฟลชมูฟวี่ หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกคำสั่ง play
       Loop  เป็นการกำหนดให้เล่นแฟลชมูฟวี่วนรอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
       Display menu ให้แสดงเมนูย่อยเมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์ขวา
       Device font เป็นการแทนที่ฟอนต์ที่เราใช้แสดง เมื่อผู้ใช้ไม่มีฟอนต์ที่เราใช้ติดตั้งอยู่ในเครื่อง โดยจะใช้ฟอนต์มาตรฐานซึ่งมีอยู่ในเครื่องมาแทนที่

  Quality

คือการกำหนดคุณภาพให้แฟลชมูฟวี่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับระบบของผู้ใช้ เช่น ถ้าให้แฟลชมูฟวี่แสดงรายละเอียดสูงเกินไป ก็อาจทำให้การแสดงภาพกระตุกในเครื่องรุ่นเก่า เป็นต้น

       Low คุณภาพในการแสดงแฟลชมูฟวี่จะต่ำ สังเกตได้ที่แฟลชมูฟวี่ขอบไม่เรียบ สีก็จะลดลงอยู่ในโหมดมาตรฐาน แต่การแสดงผลจะราบรื่น
       Auto Lowเป็นการตรวจสอบ CPU ว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ก็จะลดคุณภาพลงโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นที่ความเร็วในการแสดงผลเป็นหลัก
       Auto Highจะเป็นการตรวจสอบ CPU  ว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ถ้าไม่ก็จะทำการเพิ่มคุณภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นคุณภาพในการแสดงแฟลชมูฟวี่เป็นหลัก
       Mediumให้การแสดงผลระดับปานกลาง
       High  ให้การแสดงผลระดับสูง แม้เครื่องของผู้ใช้จะอยู่ในระดับต่ำ โดยภาพที่เป็นบิทแมป จะใช้วิธีลดความนุ่มนวลของภาพลง
       Best ให้การแสดงผลระดับสูงสุด โดยไม่สนว่าเครื่องของผู้ใช้จะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม

  Window Mode

เป็นการตั้งค่าการแสดงผลให้กับแฟลชมูฟวี่ใน Internet Export ซึ่งจะมีผลเฉพาะในระบบวินโดวส์เท่านั้น

       Windowคือให้แสดงแฟลชมูฟวี่ในกรอบของตนเอง ซึ่งจะให้ผลในการแสดงที่ดีที่สุด
       Opaque Windowless  คือการป้องกันวัตถุอื่นที่แสดงอยู่ด้านหลังแฟลชมูฟวี่แสดงขึ้นมา
       Transparent Windowless เป็นการแสดงพื้นหลังโปร่งใสเพื่อให้เห็นวัตถุที่แสดงอยู่ด้านหลัง แต่การทำแบบนี้จะทำให้แสดงแอนิเมชั่นช้าลง

  HTML alignment

กำหนดลักษณะการจัดวางเมื่อแฟลชมูฟวี่แสดงบนบราวเซอร์

       Default จัดไว้กึ่งกลางและตัดขอบออก
       Left จัดชิดซ้าย
       Right จัดชิดขวา
       Top  จัดชิดด้านบน
       Bottom จัดชิดด้านล่าง

  Scale

กำหนดลักษณะการจัดวางของแฟลชมูฟวี่ที่แสดงผลในกรอบของมันเอง

       Defaultให้แสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมดตามที่เรากำหนด
       No border ให้แสดงแฟลชมูฟวี่ โดยปรับให้บางส่วนถูกตัดออก เพื่อคงสัดส่วนไม่แสดงเส้นขอบ
       Extract fitให้แสดงแฟลชมูฟวี่ตามที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด ซึ่งต้องระวังอาจมีการผิดเพี้ยนได้เมื่อมีการนำไปแสดงบนบราวเซอร์
       No scaleให้แสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมดโดยปรับให้บางส่วนถูกตัดออก เพื่อคงสัดส่วนไว้

  Flash Alignment

จัดแฟลชมูฟวี่ในกรอบของมันเองที่ถูกกำหนดไว้

         Horizontal  การจัดวางในแนวนอน
       Verticaiการจัดวางในแนวตั้ง

  Show Message

สั่งให้แสดงข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น บราวเซอร์นี้ไม่สามารถเล่นแฟลชมูฟวี่ได้ต้องทำการติดตั้ง Plug-In  ก่อน เป็นต้น

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การพับลิชชิ้นงานเป็นไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ

       ในขั้นตอนการตั้งค่ารายละเอียดของการพับลิชในหน้าต่าง Publish Settingsเมื่อคลิกเลือกรูปแบบไฟล์งานในแท็บFormats เราจะเห็นได้ว่า  flashสามารถจะแปลงไฟล์ของเราออกเป็นชนิดต่างๆ โดยถ้าเราเลือกให้แปลงเป็นไฟล์รูปแบบใด ก็จะปรากฏแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดของไฟล์นั้นๆขึ้นมาทันที ดังภาพ(ทดลองคลิก เลือกรูปแบบไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง จะปรากฏแท็บใหม่ขึ้นมา)
เราสามารถพับลิชไฟล์ได้ตามรูปแบบหลักๆ ดังนี้


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปแบบที่ 1 การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไป
     รูปแบบที่ 2 การพับลิชเป็นไฟล์รูปแบบ Projector

  รูปแบบที่ 1การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไป

การพับลิชเป็นไฟล์กราฟิกทั่วไปใน flashจะสามารถแปลงเป็นได้ทั้งไฟล์ภาพนิ่ง เช่น GIF,JPEG,PNG โดยโปรแกรมจะเลือกใช้ภาพจากเฟรมแรกเป็นหลัก ซึ่งเราสามารถตั้งค่าและปรับรายละเอียดของไฟล์แต่ละแบบได้เหมือนกับการแปลงเป็นแฟลชมูฟวี่และไฟล์  HTML

  การพับลิชเป็นไฟล์ GIF(gif)

     เป็นไฟล์ภาพที่มักถูกนำมาใช้ทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ มีพื้นหลังโปร่งใส(Transparent)และมีขนาดเล็ก บางครั้งเราต้องใช้ไฟล์GIFนี้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวแทนแฟลชมูฟวี่เนื่องจากบราวเซอร์ของผู้ชม(ที่อาจเป็นรุ่นเก่า) บางทีอาจไม่ได้ติดตั้ง Plug-Inใน flash ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดงเป็นไฟล์ GIFแทนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การพับลิชเป็นไฟล์ JPEG(.jpg)

     เป็นไฟล์ภาพที่มีความนิยมมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองรับสีได้มาก จึงทำให้ภาพที่ได้มีความสมจริงและเหมาะกับภาพที่มีการใช้สีจำนวนมาก เช่น ภาพถ่าย แต่เราไม่สามารถนำไฟล์ภาพ JPEGมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้
  การพับลิชเป็นไฟล์ PNG(.png)

เป็นไฟล์ภาพบิทแมปชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะโปร่งใส สามารถใช้กับโปรแกรม Adobe Fireworks และอีกหลายๆโปรแกรมใช้สำหรับตกแต่งภาพกราฟิก


  รูปแบบที่ 2 การพับลิชเป็นไฟล์รูปแบบ Projector

       ไฟล์รูปแบบ Projectorคือไฟล์ที่สามารถเปิดแสดงชิ้นงานแฟลชมูฟวี่ได้ แม้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่มีโปรแกรม flashหรือflash Player ติดตั้งไว้ก็ตาม         เราสามารถทำการพับลิชไฟล์ลักษณะนี้ได้กับทั้งเครื่องพีซีและเครื่องแมค โดยเราจะได้ไฟล์นามสกุล .exe สำหรับเปิดบนเครื่องพีซี และไฟล์นามสกุล.hqxสำหรับเปิดบนเครื่องแมค ดังวิธีต่อไปนี้
 

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player