Back to Top
sunshine
Untitled Document

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

  
  สาระการเรียนรู้

1.  ความหมายของโปรแกรม Adobe Flash cs5
2.  ลักษณะสำคัญของโปรแกรม Adobe Flash cs5
3.  ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash cs5
4.  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash cs5


               

  
 
มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ  

      แบบทดสอบ หน่วยที่ 1


               
        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เริ่มต้นรู้จักโปรแกรม Adobe Flash cs5
      
  
       นักเรียนคงเคยเปิดโปรแกรม เปิดเว็บไซต์ หรือเล่นเกมส์ที่มีภาพเคลื่อนไหว และบางทีก็สามารถคลิกเพื่อเข้าใช้งาน หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ อย่างกับในหนังเลย หลายโปรแกรมที่เราเห็นมีภาพเคลื่อนไหว และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้นั้นทำมาจากโปรแกรม Adobe Flash   เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ เราเรียกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียที่สร้างจาก Flash ว่า “มูฟวี่ (movie)”ที่เราสร้างนำ  Flash  มาใช้สร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ
  • ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโก้กราฟิก พร้อมเสียงและเอฟเฟ็กต์ประกอบ เช่น ภาพหลัก
    ของหน้าเว็บ แบนเนอร์โฆษณา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสไลด์โชว์ เป็นต้น
  • เกมและโปรแกรมที่โต้ตอบกับผู้ใช้ ไปจนถึงฟอร์มที่ให้ผู้ใช่กรอกข้อมูล และส่งข้อมูลที่กรอกไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำไปประมวลผลและบันทึกไว้ได้
  • เราอาจใช้ Flash สร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บเลยก็ได้

       แฟลชมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี และมีภาษาโปรแกรมสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของชิ้นงาน นอกจากนี้งานที่สร้างโดย Flash จะได้ไฟล์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถนำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพราะโหลดมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว แฟลช จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการนำเสนอข้อมูลบนเว็บที่ได้มีการนำภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมซึ่งในอดีตการทำเช่นนี้ต้องอาศัยเทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่ยุ่งยากและซับซ้อนแถมไฟล์ผลงานที่สร้างยังมีขนาดใหญ่อีกด้วย ทำให้หน้าเว็บนั้นโหลดช้ามากจนผู้ใช้อาจไม่สามารถทนรอได้Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ลักษณะสำคัญของโปรแกรม Adobe Flash cs5

 1. สร้างชิ้นงาน Interactive

มีส่วนตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ ได้ นำไปประยุกต์เป็นสื่อการสอน ( E- Learning ) หน้าจอควบคุมการทำงานต่าง ๆ สื่อโฆษณา ( Banner ) บนเว็บไซต์ การ์ตูนแอนิเมชันต่างๆ เป็นต้น

  2.สร้างชิ้นงาน Animation

จุดเด่นของการทำงานในโปรแกรมแฟลช คือการสร้าง Animation หรือ ภาพเคลื่อนไหว มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ทำให้โปรแกรม Flash สร้างผลงาน Animation ได้ง่าย

  3.สร้างเว็บไซต์ (Website)

โปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้างลูกเล่นต่าง ๆ ได้ง่าย
มีจุดอ่อนคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาดของไฟล์เว็บไซต์ค่อนข้างใหญ่

  4.สร้างเกมส์ (GAME)

แฟลชมีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกมส์มีความสวยงาม มีเครื่องมือสำหรับสร้างคำสั่งควบคุมการเล่นเกมส์ อีกทั้งไฟล์เกมส์ที่สร้างออกมามีขนาดเล็ก ทำให้อัพโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash cs5

นำแผ่นติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash CS5 ใส่ในเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ และทำการติดตั้งตามขั้นตอนดังต่อนี้

  1. ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรม Set-up.exe


  2. เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม และจะปรากฏหน้าต่างข้อตกลงของโปรแกรมให้คลิก Accept

  3. เลือกรูปแบบการติดตั้ง ดังนี้
       Provide a serial number คลิกตัวเลือกนี้ ในกรณีที่เราซื้อโปรแกรมแบบสมบูรณ์มาติดตั้ง โดยจะต้องระบุรหัส serial number ที่ถูกต้องภายใน
        l´d like to use this product on a trial-basis. ( Available for 30 days )
คลิกที่ตัวเลือกนี้ จะเป็นเวอร์ชั่นรุ่นทดลองใช้ สามารถใช้ได้ 30 วัน หากเราพอใจสินค้าก็สั่งซื้อได้ที่ www.adobe.com

เมื่อเลือกใช้งานในรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Next

  4. กำหนดตำแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม แล้วคลิกปุ่ม Install
  5. โปรแกรมกำลังติดตั้ง  6.หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Done


                            


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    การเปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS5

       เข้าสู่โปรแกรม Flash CS4 เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกคำส่ง All Programs->Adobe Flash CS5 Professional จะปรากฎหน้าต่าง Softward Setup ให้เราเลือกใช้งานโปรแกรม Flash CS5 ดังนี้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash cs5
       เมนูบาร์ (Menu Bar) แถบเมนูแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมทั้งหมด ได้แก่ การสร้างชิ้นงาน การสร้างมูฟวี่ รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง


    
       ทูลบ๊อกซ์ (Toolbox) แสดงปุ่มเครื่องมือเป็นส่วนรวบรวมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในการสร้าง ปรับแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน ที่อยู่ใน Movie โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มเครื่องมือ กลุ่มมุมมอง กลุ่มกำหนดสี และกลุ่มออบชั่นของเครื่องมือ

กลุ่มเครื่องมือ Tools
เกี่ยวกับการเลือก คือ Selection Tool   Subselection Tool.

กลุ่มเครื่องมือ Edit
เกี่ยวกับการวาดและการตกแต่งภาพ เช่น Pencil Tool Brush Tool Eraser Tool Free Transform Tool

กลุ่มเครื่องมือ View
เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น
Hand Tool , Zoom Tool.

กลุ่มเครื่องมือ Colors
ใช้ในการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น เช่น
Eyedropper Tool.

 

        Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสำหรับการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนทำงานเกี่ยวกับ Layer และ Timeline

        
        เราแบ่งไทมไลน์เป็น 
2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

          
1.  ส่วนแสดงเลเยอร์ (Layer) ซึ่งแต่ละเลเยอร์เปรียบเหมือนแผนใสที่สามารถวางภาพหรือออบเจ็กต์ได้ โดยแต่ละเลเยอร์นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชันงานเดียว (เราจะกล่าวถึงเรื่องเลเยอร์เพิ่มเติมภายหลัง)
         
2.  ส่วนเฟรม (Frame) ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งทำงานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเป็นภาพยนตร์โดยเมื่อมีการนำเฟรมเหล่านี้มาแสดง อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Frame จะแสดงผล ทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นส้นสีแดงคอยบอกตำแหน่งว่างกำลังทำงานอยู่ที่เฟรมใด

                เราสามารถเปิด/ปิดไทมไลน์นี้ได้โดยคำสั่ง View > Thmeline ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าคำว่า Timeline เพื่อเปิดไทมไลน์ และใช้คำสั่ง View > 

Timeline อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิดไทมไลน์ซึ่งเราอาจเปรียบการทำงานของไทมไลน์เหมือนกับม่วนฟิลม์ ในขณะที่สเตจคือส่วนที่แสดงแต่ละเฟรม

ในม้วนฟิลม์นั้นตามลำดับที่กำหนดไว้

              เราสามารถแบ่งไฟล์ชิ้นงานที่สร้างเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่าฉากหรือซีน (Scene) โดยในโดยในมูฟวี่หนึ่งๆ จะประกอบด้วยซีนหรือหลายซีนก็ได้ 

เนื่องจากจะทำงานได้ทีละซีนนั้นจึงต้องเลือกซีนที่จำทำงานด้ยโดยคลิกที่เมนู Window > Other Panels > Scene หรือเลือกใช้ปุ่ม  การแทรกซีนสามารถแทรกได้

โดยเลือกที่เมนูคำสั่ง  Inserts > Scene1

       สเตจ (Stage) และพื้นที่ทำงาน  ประกอบด้วยพื้นที่ว่างสำหรับวางวัตถุแบบชั่วคราว และพื้นที่ของเวที (Stage)

พื้นที่สีขาวบริเวณกลางจอคือ สเตจ เป็นพื้นที่ใช้จัดวางออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงให้เห็น ในชิ้นงาน ส่วนพื้นที่สีเทาด้านนอกบริเวณสีขาวคือ Pasteboard 

เป็นบริเวณที่สามารถนำออบเจ็กต์ ต่าง ๆ มาวาง พักไว้หรือวางซ่อนไว้ได้เพราะบริเวณนี้จะไม่แสดงผลเวลาที่เรา Export Movie เป็นไฟล์ .SWF

เราสามารถเปิด/ปิดพื้นที่การทำงานโดยสั่ง View > Work Area ให้มีเครื่องถูกหน้าคำว่า Work Area เพื่อปิดพื้นที่การทำงาน (หรือจะกดคีย์ลัด <Ctrl>+<Shift>+<W> ก็ได้)

     
  พาเนล (Panels)

พาเนลคือหน้าต่างทีรวบรวมเครื่องมือต่างๆ   สำหรับใช้ในการปรับแต่งออบเจ็กต์  ซึ่งใน Flash  ได้มีการจัดพาเนลต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของมันให้เราเรียกใช้ได้  พาเนลสำคัญที่ควรรู้จักดังนี้

        Property Inspector  เป็นพาเนลที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของออบเจ็กต์ที่เราคลิกเลือก  ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ้หล่านี้ได้  ทั้งนี้รายละเอียดที่ Property Inspector จะเปลี่ยนไปตามออบเจ็กต์ที่เลือก  โดยสามารถเยกเปิดใช้งาน  Property Inspector ด้วยคำสั่ง  Window > Properties >Properties หรือกดคีย์ลัด <Ctrl+F3>


             พาเนล Color  เป็นพาเนลที่เลือกใช้สีและผสมสีตามที่ต้องการ  ซึ่งจะนำไปใช้ปรับแต่งสีให้กับทั้งภาพวาดและตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย  โดยมีให้เลือกถึง  2 แท็บด้วยกันคือ  Color Mixer ( ใช้ผสมสีเองตามต้องการ) และ Color Swatches  (ใช้เลือกสีจากจานสีตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้) โดยเราสามารถเรียกเปิด

ใช้งานพาเนล  Color ด้วยคำสั่ง Window > Color Mixer


พาเนล Library หน้าต่างควบคุมเกี่ยวกับชุดวัตถุของโปรแกรม ได้แก่ Symbols, Buttons, Movies

                

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  การใช้งานโปรแกรม Flash CS5

        การเริ่มต้นสร้างชิ้นงานใดๆใน Flash  นั้น ต้องทำการกำหนดค่าและคุณสมบัติของไฟล์งานที่เราต้องการเสียก่อน เพื่อให้ได้ไฟล์ที่ตรงกับงานที่จะนำไปใช้ หลังการทำงานเสร็จแล้วจึงนำไฟล์ไปเผยแพร่ ซึ่งเราสามารถสร้างชิ้นงานใหม่ใน Flash ได้ 2 แบบ คือ

1 . สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง

2 . สร้างโดยใช้เทมเพลต ( template)สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง เป็นการสร้างไฟล์งาน โดยเราจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะเลือกสร้างไฟล์ในลักษณะใด ใช้กับงานแบบใด ซึ่งโปรแกรมจะมีตัวเลือกต่างๆให้เราเลือก เพื่อความสะดวกในการทำงาน สามารถทำได้  วิธี 2 ดังนี้

       วิธีที่ 1 เลือกจากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงาน หลังจากที่เปิดโปรแกรม   Flash  ขึ้นมา

                 เราเลือกสร้างไฟล์ใหม่ได้จากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงานได้เลย ( โดยปกติการสร้างไฟล์งานทั่วไปที่เรานิยมใช้คือ Flash->File (ActionScript 2.0หรือ 3.0)
       วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง File->New…..

                 หากเราเปิดโปรแกรมFlashไว้แล้ว ให้เลือกคำสั่ง Flash-> File.....เพี่อสร้างไฟล์ใหม่จะปรากฎหน้าต่างสำหรับสร้างไฟล์ขึ้นมา ให้เราเลือกแท็บ General แล้วเลือกรูปแบบของลักษณะไฟล์ใหม่Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    การบันทึกไฟล์ชิ้นงาน


   เราสามารถสั่งบันทึกหรือเซฟไฟล์ชิ้นงานที่สร้างในFlas ( ไฟล์ชิ้นงานจะถูกบันทึกเป็นนามสกุล.FLAได้หลายวิธี ดังนี้


 เลือก Flash->Save หรือคลิกปุ่ม  บนทูลบาร์ หากเป็นการบันทึกไฟล์ครั้งแรก เราจะต้องตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการสั่งเซฟด้วย
  เลือก File->Save As......หากเราเคยบันทึกไฟล์ชิ้นงานนี้แล้วและต้องการบันทึกชิ้นงานนี้เป็นไฟล์อีกชื่อหนึ่ง หรือบันทึกเป็นสำเนาไว้ที่อื่น
  เลือก File->Save and Compact  หากเราเคยบันทึกชิ้นงานนี้แล้วต้องการบันทึกไฟล์นี้ในชื่ออื่น หรือชื่อเดิมไฟล์ที่ได้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าไฟล์เดิม       และไฟล์เดิมจะถูกลบทิ้งไป
  File->Save As Template  หากเราต้องการบันทึกชิ้นงานนี้เป็นเทมเพลตเพื่อนำไปใช้เป็นไฟล์ต้นแบบในการสร้างชิ้นงานอื่นๆต่อไป โดยเราจะต้องกำหนดรายละเอียดและคำอธิบายไว้ด้วยก่อนคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกชิ้นงาน


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การเปิดไฟล์ชิ้นงาน

   
เลือกคำสั่ง File->Open….หรือคลิกปุ่ม  บนทูลบาร์เพื่อเปิดไฟล์.Fla ที่ได้บันทึกไว้กลับมาแก้ไขได้(แต่ไฟล์นามสกุล.swfจะเปิดมาเพื่อแสดงได้อย่างเดียวเพราะเป็นไฟล์ที่ถูกพับลิชแล้ว


 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    การแก้ไขชิ้นงาน


       ในขณะที่เราทำการแก้ไขชิ้นงาน เราสามารถยกเลิกคำสั่งที่ได้ทำผิดพลาดได้ โดยเลือก Edit->Undo (หรือกดคีย์ <Ctrl+Z)จะเป็นการยกเลิกคำสั่งล่าสุดที่ได้ทำไป ถ้าเราต้องการย้อนกลับหลายขั้นก็ให้ใช้คำสั่งนี้ซ้ำ ๆได้ แต่ถ้าเราต้องการให้ทำซ้ำคำสั่งที่เพิ่งกระทำ หรือให้ทำซ้ำคำสั่งที่เพิ่งยกเลิกไปด้วยคำสั่ง Undoให้เราเลือกคำสั่ง Edit->Redo(หรือกดคีย์ Ctrl+Y)       นอกจากการใช้คำสั่ง Undo ย้อนกลับการทำงานแล้ว เราสามารถย้อนกลับการทำงานไปเริ่มต้นที่ไฟล์ชิ้นงานที่ได้สั่งเซฟไว้ครั้งล่าสุดได้ โดยเลือก  File->Revert จะปรากฎไดอะล็อกถามว่า ต้องการยกเลิกขั้นตอนการทำงานจริงหรือไม่ ให้คลิกRevertเพื่อยืนยัน ในขณะที่กำลังแก้ไขชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เราสามารถใช้สโครลบาร์เลื่อนหน้าจอไปยังพื้นที่ที่มองไม่เห็นได้หรือโดยการคลิกที่ Hand Tool จากทลูบ็อกซ์ สังเกตว่าตัวชี้เมาส์จะเป็นรูป   ให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้บนสเตจหรือบนพื้นที่การทำงานแล้วเลื่อนหน้าจอเพื่อเปิดดูส่วนที่ต้องการได้(คล้ายๆกับการเป็นจับภาพเลื่อน)และเมื่อจะออกจากการทำงานก็ให้คลิกที่ Selecion Tool


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    การออกจากโปรแกรม Flash CS5


        เราสามารถออกจากโปรแกรมแฟลชได้เมื่อจบการใช้งาน โดยเลือกที่คำสั่ง File->Exit หรือกดคีย์ Ctrl + Q แต่ถ้กาเราปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขชิ้นงาน แล้วยังไม่ได้บันทึกไฟล์ไว้ จะปรากฎไดอะล็อกถามก่อนว่า จะต้องการเซฟไฟล์นี้หรือไม่ ถ้าเราต้องการให้คลิก Yes แต่ถ้าไม่ต้องการให้คลิก Noหรือ ปิดกากบาทที่มุมขวาบน

 


                       

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player